De Vereniging Oud Franciscanen


De Vereniging Oud Franciscanen (ook wel de VOF) is de organisatie bij uitstek die zorgt voor het duurzaam in stand houden van de banden tussen oud-leden van KSV Sint Franciscus Xaverius onderling en met de huidige leden van KSV Sint Franciscus Xaverius. Hiertoe organiseert de VOF activiteiten met KSV Sint Franciscus Xaverius of zelfstandig. Daarnaast ondersteunt de VOF haar leden bij de organisatie van activiteiten die zijn gericht op leden of oud-leden van KSV Sint Franciscus Xaverius.Copyright © 2014 KSV Franciscus. Alle rechten voorbehouden