Lidmaatschap

 

De VOF kent twee soorten leden:
- reünisten
- oud-leden

Reünisten betalen jaarlijks reünistenbijdrage, oud-leden doen dat niet.


Reünist worden?
U kunt een reünistenbijdrage overmaken op rekeningnummer NL13 RABO 0367 0558 72 t.n.v. Quaestor Franciscus. Het richtbedrag is € 25,- maar iedere hogere bijdrage is van natuurlijk harte welkom! Uw bijdrage komt voor een deel ten goede aan de VOF, voor het merendeel aan de huidige leden van Franciscus.

Als u gebruik wilt maken van een automatische incasso, dan kunt u een mail sturen naar secretariaat@verenigingoudfranciscanen.nl.

Waarom reünist worden?
Voornamelijk omdat uw bijdrage ten goede komt aan de huidige leden van KSV Sint Franciscus Xaverius. Maar als reünist ontvangt u ook jaarlijks de Canttekening.

Copyright © 2014 KSV Franciscus. Alle rechten voorbehouden